Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Grondbeleid

Ieder kwartaal wordt in de paragraaf Grondbeleid inzicht gegeven in de waardering van de grondexploitaties. In het eerste kwartaal vindt daarbij geen volledige actualisatie plaats, maar worden enkel de effecten van gewijzigde of nieuw vastgestelde grondexploitaties gepresenteerd. In onderstaande tabel zijn de cijfers daarom overeenkomstig de Jaarrekening 2021, waarbij de nieuw vastgestelde grondexploitatie voor de Shita locatie is toegevoegd.

(bedragen x €1)

Planresultaten

Risico's

Grondexploitaties verlieslatend

31-12-2021
Jaarrekening

31-3-2022
Actualisatie

Verschil

31-12-2021
Jaarrekening

31-3-2022
Actualisatie

Verschil

A1 Bedrijvenpark

-21.704.424

-21.704.424

0

1.955.000

1.955.000

0

Bedrijventerrein Lettele

-592.288

-592.288

0

50.000

50.000

0

Bedrijventerrein Looweg

-42.060

-42.060

0

100.000

100.000

0

Centrumplan Bathmen

-647.781

-647.781

0

0

0

0

Cluster Havenkwartier

-6.564.609

-6.564.609

0

712.500

712.500

0

Cluster Stadsentree

-589.449

-589.449

0

348.750

348.750

0

Sluiskwartier

-2.087.453

-2.087.453

0

1.115.000

1.115.000

0

Westfalenstraat

-55.702

-55.702

0

346.380

346.380

0

Wijtenhorst Douweler Leide

-3.077.528

-3.077.528

0

250.000

250.000

0

Winkelcentrum Keizerslanden

-4.221.502

-4.221.502

0

100.000

100.000

0

Totaal verlieslatend

-39.582.796

-39.582.796

0

4.977.630

4.977.630

0

Waarvan risico's ten laste van weerstandsvermogen

4.977.630

4.977.630

0

Grondexploitaties met een batig saldo zonder winstneming

Planresultaten

Risico's

31-12-2021
Jaarrekening

31-3-2022
Actualisatie

Verschil

31-12-2021
Jaarrekening

31-3-2022
Actualisatie

Verschil

Eikendal

3.835.703

3.835.703

0

225.000

225.000

0

Holterwegzone

166.208

166.208

0

0

0

0

Shita locatie

22.378

22.378

47.250

47.250

Steenbrugge

4.764.463

4.764.463

0

1.804.500

1.804.500

0

Tuinen van Zandweerd

2.253.845

2.253.845

0

145.000

145.000

0

Totaal winstgevend

11.020.219

11.042.597

22.378

2.174.500

2.221.750

47.250

Waarvan risico's ten laste van weerstandsvermogen

0

24.872

24.872

Totaal

-28.562.577

-28.540.199

22.378

4.977.630

5.002.502

24.872