Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Naar aanleiding van het annuleren door de collegeonderhandelingen van de Voorjaarsnota 2022 heeft de 1 e Kwartaalrapportage/kaderbrief 2022 een wat andere indeling dan normaal het geval is. Er komt geen aparte kaderbrief 2022. De kaderbrief wordt opgenomen in de 1 e kwartaalrapportage en geeft als zodanig dan een actualisatie van de begroting 2022-2026.

Daarnaast wordt zoals gebruikelijk in de 1 e kwartaalrapportage 2022 een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2022-2026 genoemd op basis van diverse ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.
Aangezien er geen Voorjaarsnota komt is bij uitzondering bij deze kwartaalrapportage een drietal voorstellen nieuw beleid gedaan.

De geactualiseerde uitkomst van de begroting 2022-2026 is voor de jaren 2022 t/m 2025 voordelig en voor 2026 licht nadelig.
De voordelige uitkomsten in de begroting 2022 t/m 2025 worden nu niet besteed maar worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026.
De uitkomst van de begroting na de 1e kwartaalrapportage 2022 is:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Saldo

9.359

1.058

744

206

-40