Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Onvoorzien

De raming van de post Onvoorzien in de begroting bedraagt €240.000. Door het college van B&W is besloten hiervan €75.000 aan te wenden, waarna er een saldo van €165.000 resteert.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien

Bedrag

Saldo Onvoorzien Begroting 2022

240.000

Investeringsplatform Stedendriehoek

50.000

Huldiging Go Ahead Eagles

25.000

Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2022

165.000