Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Door diverse programma’s worden knelpunten in het bestaande beleid gemeld, zowel incidenteel als structureel. De programma’s geven aan dat zij in 2020 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Dit betekent dat de bedragen in 2022 ten laste van de algemene middelen komen. Structurele bedragen moeten dan vanaf 2023 gedekt worden binnen de programma’s (zie ook het hoofdstuk actuele ontwikkelingen ). Hiervoor worden dan voorstellen ingediend bij het opstellen van de begroting 2023.

Een uitzondering maken we voor het knelpunt Kadernota maatschappelijk Vastgoed en voor het knelpunt Jeugd. Deze nadelen worden ook structureel ten laste van de algemene middelen gebracht. Zie voor een toelichting op de desbetreffende programma’s

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2022

2023

2024

2025

2026

1

Openbaar Groen

Leefomgeving

-215

-215

-215

-215

-215

2

Reiniging

Leefomgeving

-150

-150

-150

-150

-150

3

Rattenoverlast

Leefomgeving

-50

-50

-50

-50

-50

4

Herinrichting Lebuinuspleinen

Leefomgeving

-16

-16

-16

-16

5

Contract onderhoud VRI’s

Leefomgeving

-100

-100

-100

-100

-100

6

Onderzoek Stichting De Ulebelt

Milieu en duurzaamheid

-60

7

Kwaliteitsteam Topicus

Ruimtelijke ontwikkeling

-30

8

Biovergister

Ruimtelijke ontwikkeling

-25

9

Doorontwikkeling vastgoed beleid

Herstructurering en vastgoed

-50

10

Uitwerking kadernota Vastgoed

Herstructurering en vastgoed

1.530

-1.070

-1.330

-1.330

-1.330

11

Energielasten Sportbedrijf Deveventer

Meedoen

-622

12

Inkoop Jeugd

Jeugd en onderwijs

-500

-500

-500

-500

-500

13

Huur Kunstcircuit

Kunst en cultuur

-145

Saldo

-417

-2.101

-2.361

-2.361

-2.361