Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

In de raadsvergadering van december 2021 is de 3 e Kwartaalrapportage vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2022-2026 was hierna:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

1

Saldo uitkomst Begroting 2021-2025

757

521

407

0

0

2

3e kwartaalrapportage 2021

3.258

2.678

2.243

1.906

1.906

Saldo na 3e kwartaalrapportage 2021

4.015

3.199

2.650

1.906

1.906