Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Normaliter wordt bij de Voorjaarsnota al een voorstel gedaan voor invulling ruimte nieuw beleid. Aangezien er geen Voorjaarsnota komt worden de voorstellen nieuw beleid nu betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

Voor een drietal voorstellen willen we hierop gezien de bestaande urgentie een uitzondering maken en in deze 1 e kwartaalrapportage al budget voor nieuw beleid beschikbaar te stellen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2022

2023

2024

2025

2026

1

Bermbeheer

Leefomgeving

-80

2

Opkoopregeling

Ruimtelijke ontwikkeling

-30

-40

-40

-40

-40

3

Visie hoogbouw

Ruimtelijke ontwikkeling

-50

-50

Saldo

-160

-90

-40

-40

-40