Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 13:28:07 met de export van 05/25/2022 14:54:53

Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2022-2026

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

1

Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2021 en al genomen raadsbesluiten

4.015

3.144

2.596

1.853

1.606

2

Autonome ontwikkelingen 1e kwartaalrapportage 2022

5.921

-426

18

223

224

3

Knelpunten bestaand beleid 1e kwartaalrapportage 2022

-417

-1.570

-1.830

-1.830

-1.830

4

Nieuw beleid 2022 1e kwartaalrapportage 2022

-160

-90

-40

-40

-40

Saldo

9.359

1.058

744

206

-40

De voordelige uitkomsten in de begroting 2022 t/m 2025 worden nu niet besteed maar worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026. In die begroting zullen ook de gevolgen van mei/juni circulaire Algemene uitkering worden verwerkt. Daarnaast wordt ook de uitwerking van het coalitieprogramma hierin opgenomen.